დასაქმებულ და სტაბილური შემოსავლის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს „ფინაგრო“  აძლევს საშუალებას სამომხმარებლო მიზნებისათვის ისარგებლონ კრედიტით. 3000 ლარამდე სესხების გაცემა შესაძლებელია უგირავნოდ.

სესხის ვალუტა:GEL

სესხის მოცულობა:
 500-12000     

სესხის ვადა:
3-24 თვე

საბეჭდი ვერსია